Національний портал
міжнародного науково-технічного
співробітництва

Будуємо інноваційну Україну

Декоративне фонове зображення
Декоративне фонове зображення

Програми міжнародного співробітництва

Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» - дев’ята програма фінансування дослідницьких та інноваційних проектів …

Дослідницька та навчальна програма Євратом (2021-2025) є додатковою програмою фінансування "Горизонт Європа", яка охоплює ядерні дослідження та інновації. …

Програма LIFE – це фінансовий інструмент ЄС, спрямований виключно на захист довкілля та кліматичні дії. Програма розрахована на …

COST (Європейське співробітництво в галузі науки та техніки) – це організація, яка фінансує дослідницькі та інноваційні мережі.

Інформаційна система складається з: баз даних міжнародних документів в сфері науки, інновацій та трансферу технологій (відповідно до набору …

Національний портал міжнародного науково-технічного співробітництва

Інформаційна підтримка команд, які бажають долучитись до співпраці в межах програм міжнародного науково-технічного співробітництва.

portal2

Найближчі заходи

Європейські дні досліджень та інновацій (R&I Days) 2024

«Горизонт Європа» - Дії Марії Склодовської-Кюрі (MSCA) Докторські мережі 2022 - Інформаційний день координаторів

ІІ Міжнародна конференція "ВІДКРИТА НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ 2023"

Інформаційні дні Програми «Горизонт Європа» - Кластер 4 Цифровізація, промисловість і космос

Кластер 6 – Харчування, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище

Програми міжнародного співробітництва

Перелік ключових напрямків та піднапрямків співробітництва за кожною із програм
Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» - дев’ята програма фінансування дослідницьких та інноваційних проектів Європейського Союзу в 2021-2027 роках із бюджетом у 95,5 мільярдів євро.
Детальніше про програму
Передова наука
Перший піллар Програми «Горизонт Європа» «Передова наука» підтримує передові дослідження та проривні наукові ідеї, об'єднує найкращих дослідників з Європи та інших країн та забезпечує їх навичками та дослідницькою інфраструктурою світового рівня.
Дізнатись більше
Європейська дослідницька рада є головною європейською організацією, що фінансує передові дослідження.
Дії Марії Склодовської-Кюрі — це флагманська програма ЄС з навчання докторантів та постдокторантів, яка надає дослідникам нові знання та навички за рахунок транскордонної мобільності та знайомства з різними секторами та дисциплінами.
Дослідницькі інфраструктури – це об'єкти, які надають ресурси та послуги дослідницьким спільнотам для проведення досліджень та сприяння інноваціям у своїх галузях.
Глобальні виклики та промислова конкурентоспроможність
Піллар «Глобальні виклики та промислова конкурентоспроможність» формується на основі кластерів досліджень та інноваційної діяльності щоб максимізувати інтеграцію та синергію у відповідних тематичних сферах.
Дізнатись більше
Сфери: здоров'я протягом усього життя; екологічні та соціальні детермінанти здоров'я; неінфекційні та рідкісні захворювання; інфекційні захворювання, у тому числі пов'язані з бідністю та хронічні захворювання; інструменти, технології та цифрові рішення для охорони здоров’я та догляду, включаючи персоналізовану медицину; системи охорони здоров'я.
Сфери: демократія; культурна спадщина; соціально-економічні перетворення.
Сфери: суспільство, стійкість до катастроф; захист і безпека; кібербезпека.
Сфери: технології виготовлення; ключові цифрові технології, включаючи квантові технології; нові сприятливі технології; передові матеріали; штучний інтелект і робототехніка; Інтернет наступного покоління; передові обчислення та великі дані; циклічні галузі; низьковуглецеві та чисті галузі; космос, включаючи спостереження Землі.
Сфери: кліматологія; енергозабезпечення; енергетичні системи та мережі; будівлі та промислові об'єкти в енергетиці; громади і міста; промислова конкурентоспроможність у транспорті; чистий, безпечний і доступний транспорт і мобільність; розумна мобільність; зберігання енергії.
Сфери: екологічне спостереження; біорізноманіття та природні ресурси; сільське господарство, лісове господарство та сільська місцевість; моря, океани та внутрішні води; системи харчування; біологічні інноваційні системи в біоекономіці ЄС; системи циркуляції.
Об’єднаний науково-дослідний центр (JRC) – це науково-інформаційна служба Європейської комісії, яка наймає вчених для проведення досліджень з метою надання незалежних наукових порад і підтримки політики ЄС. Метою даного напряму Програми «Горизонт Європа» є створення високоякісних наукових доказів для належної державної політики.
Інноваційна Європа
Зміцнюючи тісне транскордонне співробітництво між численними учасниками, включаючи наукові кола, державний сектор, промисловість та індивідуальних підприємців, Програма «Горизонт Європа» прагне розробляти радикальні вирішення нагальних соціальних проблем та сприяти сталому економічному зростанню та зайнятості. У рамках піллара «Інноваційна Європа» програма зосереджена на підтримці розвитку проривних та ринкових інновацій, а також на покращенні європейських інноваційних екосистем.
Дізнатись більше
Європейська рада з інновацій (EIC) сприяє проривним інноваціям із потенціалом розширення на глобальному рівні.
Європейські інноваційні екосистеми діятимуть у доповненні та синергії з Європейською радою з інновацій, Європейським інститутом інновацій і технологій, також інноваційною діяльністю у Програмі «Горизонт Європа» та інших програмах фінансування ЄС для покращення загальної екосистеми інновацій у Європі.
Місія Європейського інституту інновацій та технологій полягає в підвищенні конкурентоспроможності Європи, її стійкого економічного зростання та створення робочих місць шляхом сприяння та зміцнення співпраці між провідними бізнесовими, освітніми та дослідницькими організаціями та стимулюванні інновацій та підприємництв в Європі, створюючи середовище для процвітання творчих та інноваційних думок.
Місії ЄС
Місії ЄС – новий спосіб знайти конкретні рішення для деяких масштабних викликів.
Дізнатись більше
Розширення участі та зміцнення Європейського дослідницького простору
Дії щодо розширення участі та поширення передового досвіду в рамках Програми «Горизонт Європа» сприяють нарощуванню дослідницького та інноваційного потенціалу, країн, що розвиваються.
Дізнатись більше
Дослідницька та навчальна програма Євратом (2021-2025) є додатковою програмою фінансування "Горизонт Європа", яка охоплює ядерні дослідження та інновації. Бюджет становить 1,38 мільярда євро на реалізацію нової програми на період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2025 року.
Детальніше про програму
Об'єднаний дослідницький центр (JRC)
Об'єднаний дослідницький центр (JRC) - служба науки та знань Європейської комісії, що надає наукові дані протягом усього політичного циклу.
Дізнатись більше
Термоядерний синтез
Дослідження термоядерного синтезу в освіті та навчанні будуть зосереджені на реалізації Європейської дослідницької дорожньої карти для реалізації термоядерної енергії, яка представляє довгострокову альтернативу для великомасштабного виробництва електроенергії з низьким викидом вуглецю.
Дізнатись більше
Ядерний поділ
Дослідження з ядерного поділу будуть зосереджені на безпеці, поводженні з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами, виведенні з експлуатації, радіаційному захисті, освіті та навчанні.
Дізнатись більше
Програма LIFE – це фінансовий інструмент ЄС, спрямований виключно на захист довкілля та кліматичні дії. Програма розрахована на 2021-2027 роки із загальним бюджетом 5,4 млрд євро. На 2022 рік Єврокомісія оголосила 34 конкурсні пропозиції на суму 598 млн євро.
Детальніше про програму
Природа та біорізноманіття
Підпрограма LIFE «Природа та біорізноманіття» продовжить фінансувати проєкти зі збереження природи, зокрема у сферах збереження біорізноманіття, середовищ існування та видів.
Дізнатись більше
Циркулярна економіка та якість життя
Підпрограма «Циркулярна економіка та якість життя» спрямована на сприяння переходу до стійкої, циркулярної, вільної від токсичних речовин, енергоефективної та кліматично стійкої економіки, а також на захист, відновлення та покращення якості навколишнього середовища шляхом прямого втручання або шляхом підтримки інтеграції цих цілей в інші політики.
Дізнатись більше
Пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація
Підпрограма «Пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація» сприятиме переходу до стійкої, енергоефективної, заснованої на відновлюваних джерелах енергії, кліматично нейтральної та стійкої економіки, тим самим сприяючи сталому розвитку.
Дізнатись більше
Перехід до чистої енергії
Підпрограма LIFE «Перехід до чистої енергії» має бюджет майже 1 мільярд євро на період 2021-2027 років і спрямована на сприяння переходу до енергоефективної, заснованої на відновлюваних джерелах енергії, кліматично нейтральної та стійкої економіки шляхом координації фінансування та заходів підтримки (інші гранти на дії) по всій Європі.
Дізнатись більше
COST (Європейське співробітництво в галузі науки та техніки) – це організація, яка фінансує дослідницькі та інноваційні мережі.
Детальніше про програму
Інформаційна система складається з: баз даних міжнародних документів в сфері науки, інновацій та трансферу технологій (відповідно до набору індикаторів моніторингу з автоматичним, напівавтоматичних формуванням); підсистем обробки та представлення даних (множина показників обробки та форм виведення отриманих результатів); процедур аналізу тенденцій і закономірностей розвитку необхідних умов міжнародного співробітництва в зазначеній сфері.
Детальніше про програму
МОНІТОРИНГ МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТІВ HORIZON UA (MIPH-UA)
MIPH-UA є джерелом інформації щодо проєктів за участі українських суб'єктів, що фінансуються рамковими програмами ЄС з досліджень та інновацій, від FP7 до Horizon Europe.
Дізнатись більше
Містить інформацію щодо конкретного проєкта, його приналежності до відповідної Рамкової програми, методу фінансування, а також розширену інформацію щодо українського учасника даного проєкту (найменування організації, адресу, контакти) та його фінансові показники як у абсолютному так і у відносному вираження.
Містить інформацію щодо конкретного учасника за окремим проєктом, в якому він зазначений (допускається кілька записів про учасника з інформацією, яка відповідає конкретному проєкту). Мета: запропонувати джерело даних (таблицю з записами) та платформу для реалізації аналізу участі (набір фільтрів, дашборд) в рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій в проєктах за наявності українських суб'єктів.
Містить зведену інформацію щодо учасника за всіма проєктами, в яких він зазначений (унікальний запис про учасника з інформацією об’єднаною по проєктам). Мета: запропонувати джерело даних (таблицю з записами) та платформу для реалізації аналізу унікальних учасників (набір фільтрів) в рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій в проєктах за наявності українських суб'єктів.
Декоративне зображення
Є запитання або побажання?