Про підпрограму

Циркулярна економіка та якість життя

Програма: LIFE

Підпрограма «Циркулярна економіка та якість життя» спрямована на сприяння переходу до стійкої, циркулярної, вільної від токсичних речовин, енергоефективної та кліматично стійкої економіки, а також на захист, відновлення та покращення якості навколишнього середовища шляхом прямого втручання або шляхом підтримки інтеграції цих цілей в інші політики.

Circular_economy

Детальна інформація

LIFE продовжуватиме співфінансувати проєкти в екологічному секторі, зокрема у сфері циркулярної економіки, включаючи відновлення ресурсів із відходів, управління водними ресурсами, повітрям, шумом, ґрунтом та хімікатами, а також екологічне управління.

Підпрограма «Циркулярна економіка та якість життя» надає в основному гранти на дії для проєктів, які впроваджують інноваційні та найкращі практичні рішення в цих сферах через так звані Стандартні проєкти дій (SAP). Вона також охоплює впровадження, моніторинг та оцінку екологічної політики та законодавства ЄС через так звані стратегічні інтегровані проєкти (SIP). Європейська комісія продовжуватиме шукати рішення, готові до впровадження в умовах, наближених до ринкових, у промислових чи комерційних масштабах протягом дії проєкту.

Не знайшли потрібної відповіді?
Поставте запитання