УЧАСТЬ

Напрямок: МОНІТОРИНГ МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТІВ HORIZON UA (MIPH-UA)

Містить інформацію щодо конкретного учасника за окремим проєктом, в якому він зазначений (допускається кілька записів про учасника з інформацією, яка відповідає конкретному проєкту). Мета: запропонувати джерело даних (таблицю з записами) та платформу для реалізації аналізу участі (набір фільтрів, дашборд) в рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій в проєктах за наявності українських суб'єктів.

participation

Детальна інформація

Доступ до даних та фільтрів даних можна отримати за посиланням:

https://miph-ua.rit.org.ua/participants

(продукт введено в тестову експлуатацію)

Доступ до матеріалів інформаційної панелі можна отримати за посиланням:

https://miph-ua.rit.org.ua/chartspart

(продукт введено в тестову експлуатацію)

Кожен запис таблиці містить відомості про участь суб’єкта структурованими за полями певного типу:

 • ID організації. Унікальний ідентифікатор організації в системі CORDIS. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Юридична назва. Юридична інформація, яка використана при реєстрації організації в Реєстрі учасників Порталу фінансування та тендерів Європейської комісії з метою отримання 9-значного ідентифікаційного коду учасника (PIC). В даному полі реалізоване посилання на зведену інформацію про дану організацію по всім проєктам.
 • Коротка назва. Коротку назву зазначали не всі організації, орієнтовно при реєстрації. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Вулиця. Відомості адреси.
 • Місто. Відомості адреси.
 • Поштовий індекс. Відомості адреси.
 • Назва країни. Відомості адреси.
 • Веб-сайт. Відомості веб-адреси, відомості подані з метою розширеного інформування щодо даної організації, її діяльності, структури, контактів, тощо. Інформація представлена не для всіх організацій. В даному полі за наявності даних реалізовано зовнішнє посилання.
 • Контактна форма. Посилання на контактну форму доступну на Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії за наявності облікового запису EU Login (EU Login – це служба автентифікації користувачів Європейської комісії; обліковий запис EU Login надає лише загальний доступ, не надає доступ до даних проєкту/контракту організації; доступ залежить від ролей і прав доступу). Посилання сформоване на базі даних з ID організації та ID грантової угоди. Інформація відкрита для представників цільової аудиторії, які мають обліковий запис EU Login. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Вид діяльності. Інформація про групи видів діяльності, зазначених в приладовій панелі HORIZON інформаційної служби спільноти з досліджень та розвитку (CORDIS). Загальний набір даних всіх учасників поділено на групи за такими видами діяльності: науково-дослідні організації (REC), заклади вищої або середньої освіти (HES), приватні комерційні організації (за винятком закладів вищої або середньої освіти) (PRC), державні органи (за винятком науково-дослідних організацій і закладів середньої або вищої освіти) (PUB) та інші (OTH). Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • МСП/належить. В даному полі зазначається належність до групи малі та середні підприємства. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Тип. В даному полі зазначаються ролі грантового консорціуму. Загальний набір даних всіх учасників поділено на групи за такими ролями: координатор (coordinator) - відповідає за управління проєктом, подання звітів і результатів, а також виступає посередником у всіх контактах з Грантовим органом ЄС; учасник (participant) - реалізовує свою частину проєкту та сприяє управлінню грантом (підготовка гранту, звітність тощо); третя сторона (thirdParty) - юридична особа, крім субпідрядника, афілійована або юридично пов’язана з учасником; суб’єкт виконує роботи на умовах, визначених Грантовим договором, постачає товари чи надає послуги для проєкту, але не підписав Грантовий договір; третя сторона дотримується правил, які застосовуються до її пов’язаного учасника відповідно до Угоди про надання гранту щодо прийнятності витрат і контролю за витратами; партнер (partner) - сприяє реалізації проєкту, але не підписує Грантовий договір; асоційований партнер (associatedPartner) - не отримує жодної частини коштів гранту, тому йому доводиться організувати інші джерела фінансування (нести власні витрати, внутрішній перерозподіл фінансування всередині консорціуму, пошук інвесторів тощо); міжнародний партнер (internationalPartner) - юридична особа, заснована в неасоційованій третій країні, яка не має права на фінансування відповідно до статті 10 Регламенту (ЄС), що встановлює правила участі та розповсюдження в Горизонт 2020. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Розмір загального фінансування організації, €. Сума коштів, інвестована в проєкт органом-учасником – учасником проєкту. Особливості та джерела даних для типів: координатор - дані CORDIS; учасник - дані CORDIS, або за наявності юридично пов’язаних третіх сторін розрахунок різниці даних, вказаних для даного учасника в CORDIS, та суми розмірів загального фінансування юридично пов’язаних третіх сторін; третя сторона - дані CORDIS; міжнародний партнер - дані CORDIS, наявне значення. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS. Зауваження: для програми FP7 CORDIS містить нерозподілені дані (відсутність чітко вказаного значення для даного фінансового показника).
 • Чистий внесок ЄС організації, €. Розмір чистого фінансового внеску ЄС учасника за даним проєктом, який враховує розподіл фінансового внеску ЄС між прямими бенефіціарами проєкту та іншими типами учасників; сума грошей, яку отримує учасник (бенефіціар проєкту) з внеску ЄС пов’язаній третій стороні даного бенефіціара (чистий внесок стороннього учасника – це сума, яку він отримує від пов’язаного бенефіціара; чистий внесок бенефіціара – це різниця між його фінансовим внеском ЄС і чистим внеском пов’язаної третьої сторони). Особливості та джерела даних для типів: координатор, учасник, третя сторона - дані CORDIS; міжнародний партнер - безпосередньо дані CORDIS, враховуючи, що міжнародний партнер не має права на фінансування, значення нуль; партнер - дані CORDIS, враховуючи, що партнери не підписують Грантовий договір, значення нуль; асоційований партнер - дані CORDIS, з урахуванням, що вони не отримують жодної частини коштів гранту, тому їм доводиться організувати інші джерела фінансування, значення нуль. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Інше фінансування організації, €. Різниця коштів між розміром загального фінансування організації та чистого внеску ЄС організації для даного проєкту. Особливості та джерела даних для типів: координатор, учасник, третя сторона - розрахунок різниці коштів між розміром загального фінансування організації та чистого внеску ЄС організації для даного проєкту; міжнародний партнер - розрахунок різниці коштів між розміром загального фінансування організації та чистого внеску ЄС організації для даного проєкту, враховуючи, що міжнародний партнер не має права на фінансування, то значення співпадає із наявним значенням розміру загального фінансування організації. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS. Зауваження: для програми FP7 CORDIS містить нерозподілені дані (відсутність чітко вказаного значення для даного фінансового показника).
 • Розмір загального фінансування організації (партнер, асоційований партнер), €. Особливості та джерела даних для типів: партнер - дані CORDIS, можуть мати значення, або значення нуль, оскільки не підписують Грантовий договір; асоційований партнер - дані CORDIS, з урахуванням, що вони не отримують жодної частини коштів гранту, значення нуль. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Інше фінансування організації (партнер, асоційований партнер), €. Особливості та джерела даних для типів: партнер - розрахунок різниці коштів між розміром загального фінансування організації та його чистого внеску ЄС організації для даного проєкту, враховуючи, що партнери не підписують Грантовий договір, значення співпадає із значенням розміру загального фінансування організації, можуть мати значення, або значення нуль; асоційований партнер - розрахунок різниці коштів між розміром загального фінансування організації та чистого внеску ЄС організації для даного проєкту; з урахуванням, що вони не отримують жодної частини коштів гранту, значення нуль. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Назва проєкту. Повна назва проєкту. В даному полі реалізовано посилання на інформацію про конкретний проєкт.
 • Акронім. Абревіатура назви проєкту. Інформація використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS спільно з ID грантової угоди.
 • ID грантової угоди. Ідентифікатор грантової угоди. Використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS спільно з Акронім.
 • Галузі науки. Відомості щодо галузей науки за якими виконується проєкт. Інформація представлена наборами записів, які в CORDIS мають деревовидну структуру.
 • Конкурс пропозицій. Інформація щодо конкурсу пропозицій програм Європейського Союз в рамках якого обиралась тема для подачі грантової пропозиції. В даному полі реалізовано зовнішнє посилання на інформацію Порталу фінансування та тендерів Європейської комісії. Інформація використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS через ID.
 • Тема(и). Інформація про тему(и) за якою фінансується даний проєкт. В даному полі реалізовано зовнішнє посилання на інформацію в CORDIS щодо теми. Інформація використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS через ID.
 • Схема фінансування. Відомості про схему фінансування. Значення даних поля обмежені. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Програма(и). Перелік всіх програм за якими виконується проєкт.
 • Основна програма. Програма зі статусом основна в переліку всіх програм (Програма(и)) в CORDIS.
 • Рамкова програма основної програми. Інформація про Рамкову програму, яка сформована з частини даних поля Основна програма. Значення даних поля обмежені. Інформація використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Структура компонентів рамкової програми основної програми першого рівня. Інформація про компонент першого рівня Рамкової програми, яка сформована з частини даних поля Основна програма з використанням ідентифікації числового значення. Значення даних поля обмежені. Інформація використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS в рамках структури програм.
 • Структура компонентів рамкової програми основної програми другого рівня. Інформація про компонент другого рівня Рамкової програми, яка сформована з частини даних поля Основна програма з використанням ідентифікації числового значення. Значення даних поля обмежені. Інформація використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS в рамках структури програм.
 • Дата початку. Відомості початку реалізації проєкту. Інформація використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS спільно з Дата завершення.
 • Дата завершення. Відомості завершення реалізації проєкту. Інформація використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS спільно з Дата початку.
 • Розмір загального фінансування, €. Сума коштів, інвестована в проєкт загалом; сума загального фінансування включає чистий внесок ЄС, а також інші витрати на проєкт, які не покриваються фінансуванням ЄС.
 • Чистий внесок ЄС, €. Детальний і точний метод обліку, оскільки він враховує розподіл фінансового внеску ЄС між прямими бенефіціарами проєкту та іншими типами учасників, зокрема третіми сторонами; сума чистих внесків у проєкт дорівнює сумі гранту.
 • Інше фінансування, €. Різниця коштів між розміром загального фінансування та чистого внеску ЄС за певним проєктом. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Розмір загального фінансування (партнери, асоційовані партнери), €. За наявності в проєкті партнерів та асоційованих партнерів сума розміру їх загального фінансування. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Інше фінансування (партнери, асоційовані партнери), €. За наявності в проєкті партнерів та асоційованих партнерів сума іншого фінансування. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Організації. Кількість учасників, включаючи організатора проєкту. В даному полі реалізовано посилання на відомості про всі організації проєкта.
 • DOI (цифровий ідентифікатор об'єкта). Серійний номер для ідентифікації об'єкту інтелектуальної власності. В даному полі реалізовано зовнішнє посилання інформацію проєкта в CORDIS.
 • Останнє оновлення. Останнє оновлення інформації проєкта в CORDIS.

Не знайшли потрібної відповіді?
Поставте запитання