Про інфраструктури

Дослідницькі інфраструктури (RIs)

Напрямок: Передова наука

Дослідницькі інфраструктури – це об'єкти, які надають ресурси та послуги дослідницьким спільнотам для проведення досліджень та сприяння інноваціям у своїх галузях.

RIs

Детальна інформація

НКП Дослідницькі інфраструктури

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Дослідницькі інфраструктури включають:

 • основне обладнання або набори інструментів;
 • об'єкти, пов'язані зі знаннями, такі як колекції;
 • архіви чи інфраструктури наукових даних;
 • обчислювальні системи;
 • мережі звязку.

Програма «Горизонт Європа» надасть Європі стійку дослідницьку інфраструктуру світового рівня, відкриту та доступну для найкращих дослідників з Європи та інших країн. Також сприятиме використанню існуючих дослідницьких інфраструктур, у тому числі тих, що фінансуються із коштів у рамках Політики згуртування ЄС.

Області:

 • консолідація та розвиток ландшафту Європейських дослідницьких інфраструктур;
 • відкриття, інтеграція та взаємозв'язок дослідницьких інфраструктур;
 • зміцнення європейської політики в галузі дослідницької інфраструктури та міжнародного співробітництва;
 • консолідація та розвиток інноваційного потенціалу Європейських дослідницьких інфраструктур та заходів щодо інновацій та навчання.

Дослідницькі інфраструктури також сприятимуть досягненню 4 ключових стратегічних напрямів стратегічного плану Програми «Горизонт Європа».

Політика дослідницької інфраструктури

Доступ до Європейських дослідницьких інфраструктур

Можливості фінансування в рамках Програми «Горизонт Європа» викладені в робочих програмах, які охоплюють переважну більшість доступної підтримки.

Робоча програма 2021-2022 3. Дослідницькі інфраструктури

Робоча програма 2023-2024 3. Дослідницькі інфраструктури

Інформація про фінансування та подробиці про те, як подати заявку, знаходяться на  Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії.

Європейський стратегічний форум дослідницьких інфраструктур (ESFRI)

ESFRI розробляє стратегічну дорожню карту, яка визначає інвестиційні пріоритети в Європейських дослідницьких інфраструктурах на наступні 10-20 років.

Європейський консорціум дослідницької інфраструктури (ERIC)

Спеціальна правова форма, яка полегшує створення та функціонування дослідницьких інфраструктур.

Група старших посадових осіб (GSO)

Глобальна група експертів, яка аналізує існуючу ситуацію глобальних дослідницьких інфраструктур і досліджує нові можливості співпраці.

Європейська хмара відкритої науки (EOSC)

Хмарна база даних для досліджень у Європі.

EIROфорум

Угода про співпрацю для об’єднання ресурсів, обладнання та досвіду організацій-членів для підтримки європейської науки.

Асоціація дослідницьких інфраструктур європейського рівня (ERF-AISBL)

Некомерційна асоціація, яка сприяє розвитку та видимості європейських інфраструктур, що надають доступ зовнішнім користувачам.
Члени ERF є відкритими на міжнародному рівні та включають національні інфраструктури, а також європейські мережі та консорціуми дослідницьких інфраструктур. Щороку організації-члени ERF надають послуги понад 20 000 академічним і промисловим користувачам з Європи та за кордоном.

Глобальний науковий форум ОЕСР (GSF)

Комісія входить до складу 2 робочих груп:

 • робоча група GSF з питань стійкості дослідницької інфраструктури - для забезпечення узгодженості та взаємодоповнюваності з довгостроковими зусиллями щодо стійкості, які проводяться на європейському рівні;
 • робоча група GSF щодо соціально-економічного впливу дослідницьких інфраструктур, яка має на меті досягти розуміння на міжнародному рівні принципів і процесів, яких слід дотримуватися при розгляді соціально-економічного впливу будь-якої дослідницької інфраструктури.

Довгострокова стійкість дослідницьких інфраструктур

Комісія підтримує створення довгострокової стійкої інфраструктури та визначила проблеми та заходи в консультаціях, робочих документах і семінарах для досягнення цієї мети.

Транснаціональний доступ до Європейських дослідницьких інфраструктур:

Європейські дослідницькі інфраструктури, що забезпечують вільний транснаціональний доступ;

Ландшафт дослідницької інфраструктури - це повний список (включно з тими, що не пропонують безкоштовний доступ) дослідницьких інфраструктур "Горизонт 2020" в Європі, упорядкованих за темами. Він регулярно оновлюється;

RICH 2020 — це європейська мережа національних контактних пунктів для дослідницьких інфраструктур у "Горизонт 2020", що сприяє транснаціональному та віртуальному доступу до дослідницьких інфраструктур.

Статут доступу:

Статут доступу встановлює принципи та вказівки при визначенні політики доступу для дослідницьких інфраструктур.

Не знайшли потрібної відповіді?
Поставте запитання