Про підпрограму

Перехід до чистої енергії

Програма: LIFE

Підпрограма LIFE «Перехід до чистої енергії» має бюджет майже 1 мільярд євро на період 2021-2027 років і спрямована на сприяння переходу до енергоефективної, заснованої на відновлюваних джерелах енергії, кліматично нейтральної та стійкої економіки шляхом координації фінансування та заходів підтримки (інші гранти на дії) по всій Європі.

clean_energy

Детальна інформація

Спираючись на успіх програм Intelligent Energy Europe (2003-2013) і Horizon 2020 Energy Efficiency (2014-2020), підпрограма LIFE «Перехід до чистої енергії» продовжує підтримувати реалізацію політики ЄС у сфері сталої енергетики, зокрема, Європейську зелену угоду, Енергетичний союз (енергетичні та кліматичні цілі до 2030 року) і довгострокову стратегію декарбонізації Європейського Союзу до 2050 року.

У Підпрограмі LIFE «Перехід до чистої енергії» дії з високою доданою вартістю ЄС, які спрямовані на подолання ринкових бар’єрів, які перешкоджають соціально-економічному переходу до сталої енергетики, і зазвичай залучають низку малих і середніх стейкхолдерів, велику кількість учасників, у тому числі місцеві та регіональні органи державної влади та неприбуткові організації, а також споживачів.

Проєкти співфінансуються в рамках підпрограми LIFE «Перехід до чистої енергії» у наступних п’яти сферах діяльності:

  • розбудова національної, регіональної та місцевої політики для підтримки переходу до чистої енергії;
  • прискорення розгортання технологій, цифровізації, нових послуг і бізнес-моделей, а також підвищення відповідних професійних навичок на ринку;
  • залучення приватного фінансування для сталої енергетики;
  • підтримка розвитку місцевих та регіональних інвестиційних проєктів;
  • залучення та розширення можливостей громадян до переходу до чистої енергії.

Не знайшли потрібної відповіді?
Поставте запитання