ПРОЄКТИ

Напрямок: МОНІТОРИНГ МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТІВ HORIZON UA (MIPH-UA)

Містить інформацію щодо конкретного проєкта, його приналежності до відповідної Рамкової програми, методу фінансування, а також розширену інформацію щодо українського учасника даного проєкту (найменування організації, адресу, контакти) та його фінансові показники як у абсолютному так і у відносному вираження.

projects

Детальна інформація

Доступ до даних та фільтрів даних можна отримати за посиланням:

https://miph-ua.rit.org.ua/prjs

(продукт введено в тестову експлуатацію)

Доступ до матеріалів інформаційної панелі можна отримати за посиланням:

https://miph-ua.rit.org.ua/chartsprj

(продукт введено в тестову експлуатацію)

 • Назва проєкту. Офіційна назва проєкту, в якому бере участь український учасник. Є гіперпосиланням на більш детальну інформацію про всіх не українських учасників даного проєкту.
 • Акронім. Коротка назва, яка легко запам’ятовується та вимовляється, яка ідентифікує проєкт; його можна створити, наприклад, з перших літер назви проєкту.
 • ID грантової угоди. Унікальний ідентифікатор гранту, за яким виконується проєкт в системі CORDIS. Є гіперпосиланням на основну інформацію англійською мовою про даний проєкт на офіційній сторінці CORDIS.
 • DOI (цифровий ідентифікатор об'єкта). Серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності будь-якого типу
 • Галузі науки. Відомості щодо галузі науки представлені записом деревовидної структури.
 • Конкурс пропозицій. Конкурс пропозицій у рамках програм Європейського Союзу, включаючи рамкову програму Horizon Europe.
 • Тема(и). Інформація про тему, за якою в межах рамкової програми виконується проєкт. Інформація використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Схема фінансування. Відомості про схеми фінансування: певний набір правил, умов та процедур, за якими фінансові ресурси надаються дослідникам, організаціям або проєктам, які пропонують інноваційні ідеї, дослідження або розвиток з метою підтримки їхнього здійснення та реалізації.
 • Програма(и). Відомості про всі програми проєкту.
 • Основна програма. Програма, яка визначена в переліку всіх програм як основна; використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS в структурі програми.
 • Рамкова програма основної програми. Інформація сформована з частини даних щодо «Рамкової програми» поля «Основна програма»; використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS в структурі програми.
 • Структура компонентів рамкової програми основної програми першого рівня. Інформація сформована з частини даних поля «Основна програма» щодо компонентів першого рівня через ідентифікацію числового значення; використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS в структурі програми.
 • Структура компонентів рамкової програми основної програми другого рівня. Інформація сформована з частини даних поля «Основна програма» щодо компонентів другого рівня; використовується в фільтрах пошукової системи CORDIS в структурі програми.
 • Дата початку. Дата, з якої починається реалізація конкретного проєкту, для якого подано заявку на фінансування. З цієї дати команда проєкту розпочинає виконання запланованих дій, досліджень або інших діяльностей, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
 • Дата завершення. Дата, до якої завершуються всі дії та завдання, пов'язані з проєктом. Після цієї дати проєкт вважається завершеним, і його результати можуть бути представлені та використані відповідно до планів.
 • Тривалість гранту, місяці. Це період часу, на протязі якого організація або особа отримує фінансову підтримку або фінансові ресурси від грантора або спонсора для реалізації конкретного проекту чи дослідження. Тривалість гранту може варіюватися від короткострокової (наприклад, кілька місяців) до довгострокової (наприклад, кілька років) залежно від мети та обсягу проекту.
 • Організація-координатор. Організація, яка відповідає за управління проєктом, подання звітів і результатів, а також виступає посередником у всіх контактах з Грантовим органом ЄС.
 • Країна-координатор. Країна, до якої належить організація-координатор, яка відповідає за управління проєктом, подання звітів і результатів, а також виступає посередником у всіх контактах з Грантовим органом ЄС.
 • Кількість учасників(крім координатора). Це число партнерів (не враховуючи координатора проєкту), які беруть участь у виконанні конкретного проєкту. Є гіперпосиланням на більш детальну інформацію про кожного учасника даного проєкту в межах даного проєкту.
 • Українські організації, які реалізують грант. Офіційна назва української організації, яка бере участь у виконанні конкретного проєкту.
 • Офіційний веб-сайт українського. Це веб-сторінка або набір веб-сторінок, створених, утримуваних і підтримуваних українською організацією, компанією, установою, яка приймає участь в конкретному проєкті з метою надання інформації про неї, її послуги, продукти, діяльність чи будь-яку іншу пов'язану інформацію.
 • Юридична адреса українського учасника. Це адреса українського учасника, який реалізує грант і яка вказується в офіційних документах та реєстраційних записах юридичної особи (наприклад, компанії, організації або установи) і визначає місцезнаходження цієї юридичної особи з юридичної точки зору. Юридична адреса може відрізнятися від фактичної адреси місцезнаходження, і вона використовується для офіційних і адміністративних цілей, таких як реєстрація, оподаткування, легальні повідомлення та інші юридичні процедури.
 • Вид діяльності українського учасника. Інформація про групи видів діяльності, зазначених в приладовій панелі HORIZON інформаційної служби спільноти з досліджень та розвитку (CORDIS).
 • Розмір загального фінансування, €. Сума коштів, інвестована в проєкт загалом; сума загального фінансування включає чистий внесок ЄС, а також інші витрати на проєкт, які не покриваються фінансуванням ЄС.
 • Чистий внесок ЄС, €. Кошти в євро, інвестовані в конкретний проєкт (грант) Європейським союзом.
 • Інше фінансування, €. Різниця коштів між розміром загального фінансування проєкту та чистого внеску ЄС за певним проєктом; інші витрати на проєкт, які не покриваються фінансуванням ЄС. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Розмір загального фінансування, € (український учасник). Сума коштів в євро, інвестована в проєкт, яка припадає на українського учасника проєкту; сума включає чистий внесок ЄС для українського учасника, а також інші витрати на проєкт, які покриваються українським учасником самостійно.
 • Розмір загального фінансування, % (український учасник). Частина у відсотках розміру загального фінансування, яка інвестована в проєкт, що припадає на українського учасника проєкту. Розраховується, як відсоток від загального фінансування проєкту.
 • Чистий внесок ЄС, € (український учасник). Розмір чистого фінансового внеску ЄС в євро українському учаснику (учасникам) за даним проєктом; сума грошей в євро, яку отримує український учасник проєкту з внеску ЄС.
 • Чистий внесок ЄС, % (український учасник). Частина у відсотках чистого фінансового внеску ЄС українському учаснику (учасникам) за даним проєктом, яка розраховується, як відсоток від чистого внеску ЄС.
 • Інше фінансування, € (український учасник). Різниця коштів в євро між розміром загального фінансування українського учасника (учасників) проєкту та чистого внеску ЄС за певним проєктом по даному українському учаснику (учасникам); інші витрати на проєкт, які покриваються українським учасником самостійно.
 • Інше фінансування, % від загального іншого фінансування (український учасник). Частина у відсотках іншого фінансування українського учасника (учасників) за даним проєктом, яка розраховується, як відсоток від «Інше фінансування, €».
 • Інше фінансування, % від загального фінансування українського учасника. Частина у відсотках іншого фінансування українського учасника (учасників) за даним проєктом, яка розраховується, як відсоток від розміру загального фінансування, € (український учасник). Тобто, в євро розмір загального фінансування, € (український учасник) являє собою суму «Чистого внеску ЄС, € (український учасник)» і «Іншого фінансування, € (український учасник)», що дорівнює 100% фінансування даного українського учасника (учасників) проєкту. З цих 100% відповідно і розраховується частина «Іншого фінансування, % від загального фінансування українського учасника». Наприклад, якщо загальне фінансування українського учасника складає 1 млн. євро., з яких 700 тис. євро – це чистий внесок ЄС для даного українського учасника, а 300 тис. євро – це сума іншого фінансування даного українського учасника, то «Інше фінансування, % від загального фінансування українського учасника» буде дорівнювати 30%.
 • Інше фінансування (українські партнери, асоційовані партнери), €. За наявності в проєкті українських партнерів та асоційованих партнерів сума іншого фінансування. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS. Особливості та джерела даних для типів: партнер -
 • розрахунок різниці коштів між розміром загального фінансування українського партнера (партнерів) та його чистого внеску ЄС українського партнера (партнерів) для даного проєкту, враховуючи, що партнери не підписують Грантовий договір, значення співпадає із значенням розміру загального фінансування українського партнера (партнерів), можуть мати значення, або значення нуль; асоційований партнер - розрахунок різниці коштів між розміром
 • загального фінансування асоційованого партнера (партнерів) та чистого внеску ЄС асоційованого партнера (партнерів) для даного проєкту; з урахуванням, що вони не отримують жодної частини коштів гранту, значення нуль. Інформація на період розробки
 • продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Загальна величина фінансування гранту, € (сумарно по всім іншим учасникам гранту). Загальна сума коштів в євро, інвестована в грант (проєкт), яка припадає на всіх інших (не українських) учасників гранту (проєкту); сума включає чистий внесок ЄС, а також інші витрати на проєкт, які покриваються учасниками самостійно.
 • Загальна величина фінансування гранту, % (сумарно по всім іншим учасникам гранту). Частина у відсотках загальної величини фінансування гранту сумарно по всім іншим учасникам гранту (не українським) за даним проєктом, яка розраховується, як відсоток від «Розміру загального фінансування, €».
 • Загальний чистий внесок ЄС, € (сумарно по всім іншим учасникам гранту). Розмір чистого фінансового внеску ЄС в євро, який виділяється на всіх інших (не українських) учасників гранту (проєкту); сума грошей в євро, яку отримують всі інші (не українські) учасники гранту (проєкту) з чистого внеску ЄС.
 • Загальний чистий внесок ЄС, % (сумарно по всім іншим учасникам гранту). Частина у відсотках чистого внеску ЄС сумарно по всім іншим учасникам гранту (не українським) за даним проєктом, яка розраховується, як відсоток від «Чистий внесок ЄС, €».
 • Загальний чистий внесок ЄС, % від загального фінансування (сумарно по всім іншим учасникам гранту). Частина у відсотках чистого внеску ЄС сумарно по всім іншим учасникам гранту (не українським) за даним проєктом, яка розраховується, як відсоток від «Розміру загального фінансування, €».
 • Інше фінансування, € (сумарно по всім іншим учасникам гранту). Різниця коштів між розміром загального фінансування проєкту сумарно по всім іншим учасникам гранту (не українським) та чистого внеску ЄС за певним проєктом; інші витрати на проєкт сумарно по всім іншим учасникам гранту (не українським), які не покриваються фінансуванням ЄС.
 • Інше фінансування, % від загального іншого фінансування (сумарно по всім іншим учасникам гранту). Частина у відсотках іншого фінансування сумарно по всім іншим учасникам гранту (не українським) за даним проєктом, яка розраховується, як відсоток від «Інше фінансування, €».
 • Інше фінансування, % від загального фінансування (сумарно по всім іншим учасникам гранту). Частина у відсотках іншого фінансування за даним проєктом сумарно по всім іншим учасникам гранту (не українським), яка розраховується, як відсоток від «Розміру загального фінансування, €».
 • Розмір загального фінансування (партнери, асоційовані партнери), €. За наявності в проєкті партнерів та асоційованих партнерів сума розміру їх загального фінансування. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Інше фінансування (партнери, асоційовані партнери), €. За наявності в проєкті партнерів та асоційованих партнерів сума іншого фінансування. Інформація на період розробки продукту не використовувалась в фільтрах пошукової системи CORDIS.
 • Останнє оновлення. Останнє оновлення інформації проєкта в CORDIS.

Матеріали в процесі підготовки.

Не знайшли потрібної відповіді?
Поставте запитання