Про програму

LIFE

Програма LIFE – це фінансовий інструмент ЄС, спрямований виключно на захист довкілля та кліматичні дії. Програма розрахована на 2021-2027 роки із загальним бюджетом 5,4 млрд євро. На 2022 рік Єврокомісія оголосила 34 конкурсні пропозиції на суму 598 млн євро.

life

Детальна інформація

Природа та біорізноманіття

Підпрограма LIFE «Природа та біорізноманіття» продовжить фінансувати проєкти зі збереження природи, зокрема у сферах збереження біорізноманіття, середовищ існування та видів.

Циркулярна економіка та якість життя

Підпрограма «Циркулярна економіка та якість життя» спрямована на сприяння переходу до стійкої, циркулярної, вільної від токсичних речовин, енергоефективної та кліматично стійкої економіки, а також на захист, відновлення та …

Пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація

Підпрограма «Пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація» сприятиме переходу до стійкої, енергоефективної, заснованої на відновлюваних джерелах енергії, кліматично нейтральної та стійкої економіки, тим самим сприяючи сталому розвитку.

Перехід до чистої енергії

Підпрограма LIFE «Перехід до чистої енергії» має бюджет майже 1 мільярд євро на період 2021-2027 років і спрямована на сприяння переходу до енергоефективної, заснованої на відновлюваних джерелах енергії, …

Програма LIFE спрямована на відновлення та покращення якості компонентів довкілля, в тому числі повітря, води та ґрунту, а також збереження біорізноманіття та подолання деградації природних екосистем.

Напрями програми:

 • «Природа та біорізноманіття»;
 • «Циркулярна економіка та якість життя»;
 • «Пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація»;
 • «Перехід до чистої енергії».

Програма LIFE підтримує гранти на конкурсній основі для наступних видів проєктів:

 • стандартні проєкти (SAP);
 • проєкти технічної допомоги (SNAP);
 • стратегічні комплексні проєкти (SIP);
 • проєкти технічної допомоги (ТА);
 • інші дії (OA-CSA).

Порядок подання проєктів на конкурс відбувається в один або два етапи. Кінцевий термін подання документів на конкурс залежить від типу проєкту.

Грантова допомога надається на умовах співфінансування (до 95% залежно від типу проєкту), на конкурсній основі у сумі від 0,7 до 20 млн євро.

Усі конкурсні оголошення LIFE публікуються на веб-сайті CINEA, а також на порталі фінансування та тендерів Європейської комісії.

Усі документи, що регламентують реалізації програми LIFE доступні на порталі фінансування та тендерів Європейської комісії.

Регламент програми LIFE (ЄС) 2021/783

Багаторічна робоча програма LIFE на 2021-2024 рр

Пріоритетні теми конкурсів

Фінансовий регламент

Заявки можна подавати лише в електронному вигляді через портал фінансування та тендерів.

Інформацію, щодо участі, шаблони пропозицій, оцінки та звітність про проєкт, можна знайти на Порталі фінансування та тендерів.

Заявки, подані в рамках конкурсів LIFE, оцінюються за встановленими критеріями зовнішніми експертами.

SAP (Standard Action Projects) – проєкти стандартних дій

Проєкти спрямовані на:

 • розвиток, демонстрування та просування інноваційних технічних рішень, методів і підходів;
 • створення бази знань і застосування передового досвіду;
 • підтримання розроблення, імплементації, моніторингу та дотримання відповідного законодавства та політики ЄС;
 • впровадження успішних технічних і пов’язаних з політикою рішень для впровадження й адаптації відповідного законодавства та політики ЄС.
 • Розмір гранту: від 0,7 до 6 млн євро.
 • Співфінансування: до 60 % загальних витрат проєкту.
 • Строк виконання: 3-5 років (максимум 10 років).

SNAP (Strategic Nature Projects) – стратегічні природничі проєкти

Проєкти спрямовані на:

 • підтримання досягнення цілей ЄС щодо охорони природи та біорізноманіття;
 • імплементацію стратегій, директив, планів, прийнятих на міжнародних національних, регіональних або міжрегіональних рівнях органами охорони природи та біорізноманіття;
 • включення відповідних цілей охорони природи та біорізноманіття в інші політики та програми фінансування.

Співфінансування: до 60 % загальних витрат проєкту.

Строк виконання: 6-10 років (максимум 14 років).

SІP (Strategic Integrated Projects) – стратегічні інтегровані проєкти

Проєкти спрямовані на підтримання реалізації екологічних, кліматичних стратегій або планів дій у національному та регіональному масштабі.

Проєкти циркулярної економіки та якості життя:

 • циркулярна економіка: національні або регіональні плани дій, стратегії, дорожні карти тощо;
 • плани управління відходами та програми запобігання утворенню відходів;
 • плани управління річковими басейнами; плани управління ризиками повеней; впровадження морської стратегії;
 • плани якості повітря відповідно до якості навколишнього повітря.

Проєкти пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація:

 • національні енергетичні та кліматичні плани;
 • національні плани дій з енергоефективності;
 • національні або регіональні стратегії або плани дій з адаптації;
 • плани дій у містах або громадах, перехід до кліматично нейтрального та/або стійкого до клімату суспільства;
 • національна, регіональна або галузева стратегії зменшення викидів парникових газів або економічні дорожні карти, що сприяють кліматичній нейтральності.

Розмір гранту: від 10 до 20 млн. євро.

Співфінансування: до 60 % загальних витрат проєкту.

Строк виконання: 6-10 років (максимум 14 років).

ТА-PP (Technical Assistance Projects) – проєкти технічної допомоги

Зазначені проєкти підтримують розвиток потенціалу для участі в проєктах SAP, підготовку проєктів SNAP та SIP, підготовку для доступу до інших фінансових інструментів ЄС або інші заходи, необхідні для збільшення або тиражування результатів інших проєктів, що фінансуються Програмою LIFE, програмами-попередниками або іншими програмами ЄС, з метою досягнення цілей Програми LIFE. Такі проєкти також можуть спрямовуватися на розбудову потенціалу, пов’язаного з діяльністю органів влади держав-членів для ефективної участі в Програмі LIFE.

Співфінансування: до 60 % загальних витрат проєкту.

ОА - CSA (LIFE Other Action Grants) – інші дії

Зазначені проєкти спрямовані на «Перехід до чистої енергії» шляхом комплексної перебудови всіх секторів економіки з метою припинення використання викопного палива та повного переходу на безвуглецеві технології й ощадливе енергоспоживання і зосереджені на подоланні ринкових бар’єрів для переходу на чисту енергію.

Реалізація таких проєктів передбачає залучення багатьох заінтересованих сторін і транснаціональних консорціумів (мінімум 3 партнери з 3 різних країн, які мають право на більшість напрямів фінансування).

Співфінансування: до 95 % загальних витрат проєкту.

Заявниками (учасниками) проєктів можуть бути:

 • юридичні особи будь-якої форми власності (органи самоврядування, центральні та територіальні ОВВ, установи державної, комунальної чи приватної форми власності, прибуткові чи неприбуткові, громадські організації);
 • зареєстровані в одній із прийнятних країн, наприклад:

держави-члени ЄС (включаючи заморські країни та території);

країни, що не входять до ЄС;

 • перераховані країни європейської економічної зони (ЄЕЗ) та країни, асоційовані з Програмою LIFE, або країни, які ведуть переговори щодо угоди про асоціацію та де угода набуває чинності до підписання гранту (країни-учасниці Програми LIFE).

Проєктна заявка може подаватися одним подавачем, або у консорціуму учасників (у окремих типах проєктів подача від консорціуму з певної кількості учасників часом з різних країн ЄС та країн, асоційованих з Програмою LIFE, є вимогою).

Партнерами у реалізації проєкту можуть бути:

 • центральні та територіальні органи виконавчої влади;
 • державні підприємства;
 • приватні підприємства та установи;
 • громадські організації й об’єднання;
 • міжнародні організації.

Для просування та залучення новітніх технологій при пошуку партнерів, зокрема у країнах ЄС, можна скористатися глобальною Європейською мережею підприємств (Enterprise Europe Network), до якої входить 70 країн.

Також здійснити пошук партнера чи залишити заявку про пошук партнера можна у Єдиній електронній базі обміну даними (Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)).

Не знайшли потрібної відповіді?
Поставте запитання