Про інформаційну систему

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДОКУМЕНТІВ ТА ПРОЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (MSD&PIC)

Інформаційна система складається з: баз даних міжнародних документів в сфері науки, інновацій та трансферу технологій (відповідно до набору індикаторів моніторингу з автоматичним, напівавтоматичних формуванням); підсистем обробки та представлення даних (множина показників обробки та форм виведення отриманих результатів); процедур аналізу тенденцій і закономірностей розвитку необхідних умов міжнародного співробітництва в зазначеній сфері.

MSD&PIC

Детальна інформація

МОНІТОРИНГ МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТІВ HORIZON UA (MIPH-UA)

MIPH-UA є джерелом інформації щодо проєктів за участі українських суб'єктів, що фінансуються рамковими програмами ЄС з досліджень та інновацій, від FP7 до Horizon Europe.

Програма інформаційної системи включає напрямки, за якими сформовані/формуються продукти, які покликані агрегувати та обробляти дані з визначеної бази даних.

Інформаційна система в перспективі може бути доповнена іншими базами даних.

Не знайшли потрібної відповіді?
Поставте запитання