Про програму

Горизонт Європа

Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» - дев’ята програма фінансування дослідницьких та інноваційних проектів Європейського Союзу в 2021-2027 роках із бюджетом у 95,5 мільярдів євро.

HE

Детальна інформація

Передова наука

Перший піллар Програми «Горизонт Європа» «Передова наука» підтримує передові дослідження та проривні наукові ідеї, об'єднує найкращих дослідників з Європи та інших країн та забезпечує їх навичками та дослідницькою …

Глобальні виклики та промислова конкурентоспроможність

Піллар «Глобальні виклики та промислова конкурентоспроможність» формується на основі кластерів досліджень та інноваційної діяльності щоб максимізувати інтеграцію та синергію у відповідних тематичних сферах.

Інноваційна Європа

Зміцнюючи тісне транскордонне співробітництво між численними учасниками, включаючи наукові кола, державний сектор, промисловість та індивідуальних підприємців, Програма «Горизонт Європа» прагне розробляти радикальні вирішення нагальних соціальних проблем та сприяти …

Місії ЄС

Місії ЄС – новий спосіб знайти конкретні рішення для деяких масштабних викликів.

Розширення участі та посилення Європейського дослідницького простору

Дії щодо розширення участі та поширення передового досвіду в рамках Програми «Горизонт Європа» сприяють нарощуванню дослідницького та інноваційного потенціалу, країн, що розвиваються.

Програма: Горизонт Європа

НКП Правові та фінансові аспекти

Національний контактний пункт Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід тематичних напрямів досліджень, визначених Європейською Комісією, та представництво національних інтересів …

Програма: Горизонт Європа

Національний координатор

На Національного координатора Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа») та Програми з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до …

Програма: Горизонт Європа

Офіс Горизонт Європа в Україні

Офіс Горизонт Європа в Україні - центральний офіс Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» для надання інформаційної та юридичної підтримки, координації роботи з метою сприяння активізації …

Піднапрямок: Європейська дослідницька рада (ERC)

НКП Європейська дослідницька рада

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Піднапрямок: Дії Марії Склодовської-Кюрі (MSCA)

НКП Дії Марії Скодовської-Кюрі

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Піднапрямок: Дослідницькі інфраструктури (RIs)

НКП Дослідницькі інфраструктури

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Піднапрямок: Здоров’я

НКП Здоров’я

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Піднапрямок: Культура, креативність та інклюзивне суспільство

НКП Культура, креативність та інклюзивне суспільство

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Піднапрямок: Цивільна безпека для суспільства

НКП Цивільна безпека для суспільства

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Піднапрямок: Цифровізація, промисловість і космос

НКП Цифровізація, промисловість і космос

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Піднапрямок: Клімат, енергетика та мобільність

НКП Клімат, енергетика та мобільність

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Піднапрямок: Харчування, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище

НПК Харчування, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Напрямок: Інноваційна Європа

НКП Європейська рада з інновацій та Європейські інноваційні екосистеми

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідних тематичних напрямів досліджень та представництво національних інтересів …

Піднапрямок: Європейський інститут інновацій і технологій (EIT)

НКП Європейський інститут інновацій і технологій

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідного тематичного напряму досліджень та представництво національних інтересів …

Напрямок: Місії ЄС

НКП Місії ЄС

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід місій ЄС та представництво національних інтересів за визначеними …

Напрямок: Розширення участі та посилення Європейського дослідницького простору

НКП Розширення участі та Європейського дослідницького простору

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа»), який забезпечує інформаційно-методичний супровід відповідної частини та представництво національних інтересів за даною …

Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Програма «Горизонт Європа») складається з чотирьох стовпів та 15 компонентів.

Програма «Горизонт Європа» підтримує сфери досліджень та інновацій: передова наука, глобальні виклики та промислова конкурентоспроможність, інноваційна Європа, а також розширення участі та зміцнення Європейського дослідницького простору, зокрема через:

Розширення участі та поширення передового досвіду

Реформування та вдосконалення Європейської системи досліджень та інновацій

особливої уваги до оборонних досліджень і розробок:

Веб-сайт Європейського фонду оборони

зосередження на дослідженнях та навчанні в області ядерного синтезу та поділу:

Програма з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарна до Програми «Горизонт Європа»

Програма «Горизонт Європа» включає дослідницькі та інноваційні місії для підвищення ефективності фінансування за рахунок досягнення чітко визначених цілей. Визначено 5 місій.

Можливості фінансування в рамках Програми «Горизонт Європа» викладені в робочих програмах.

Інформація про фінансування та процедури подання заявки розміщені на Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії.

Зміст робочих програм Програми «Горизонт Європа» визначається стратегічним плануванням, відображеним в документі стратегічного плану.

Програма «Горизонт Європа» підтримує Європейські партнерства, в яких ЄС, національні органи влади та/або приватний сектор спільно зобов’язуються підтримувати розробку та реалізацію програми.

Мета Європейських партнерств: сприяння досягненню пріоритетів ЄС, вирішення складних завдань, окреслених у Програмі «Горизонт Європа», та зміцнення Європейського дослідницького простору (ERA).

Партнерства поділяються на три типи залежно від способу їх функціонування:

Європейське партнерство, яке співфінансується;

Європейське партнерство спільного програмування;

Інституційне європейське партнерство.

Докладніше про різні типи партнерства

Бюджет Програми «Горизонт Європа» на період 2021-2027 років становить 95,5 млрд євро. Він включає 5,4 мільярда євро з інструменту Next Generation EU, зокрема для підтримки зеленого та цифрового відновлення після кризи COVID.

Бюджет поділено на чотири стовпи та 15 компонентів.

Знайти конкурс пропозицій

Європейська комісія та її органи фінансування публікують конкурси пропозицій на Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії.

Варіанти пошуку:

  • використовуючи головну сторінку Порталу фінансування та тендерів Європейської комісії: ввести ключові слова, які характеризують сферу інтересів; потім уточнити результати за допомогою додаткових фільтрів;
  • програми фінансування ЄС, запропоновані на головній сторінці Порталу фінансування та тендерів Європейської комісії: перейти за швидкими посиланнями до конкурсів пропозицій конкретної програми;
  • вибрати тему, щоб дізнатися більше про визначену можливість: документи, пов’язані з темою, інструкції та інші вказівки доступні на сторінці теми;
  • конкурси і тендери європейських установ.

Знайти партнерів (необов'язково)

Щоб оцінити можливості партнерства та інші вимоги відповідності конкурсу необхідно ознайомитись з умовами.

Варіанти пошуку:

Більшість конкурсів на отримання грантів ЄС націлені на консорціуми з кількома бенефіціарами, що складаються з учасників з різних країн, щоб збільшити додану вартість ЄС, сприяти співпраці між організаціями в різних країнах, підвищити якість заявок і забезпечити чесну конкуренцію та рівні можливості в усьому ЄС.

Деякі програми формалізують питання консорціумів, додаючи спеціальні вимоги до складу консорціуму (наприклад, Програма «Горизонт Європа», тощо).

Створити обліковий запис EU Login

Кожен користувач повинен мати обліковий запис EU Login для входу на Портал фінансування та тендерів Європейської комісії.

Зареєструвати організацію

Організація для участі у проєктній пропозиції має бути зареєстрована та мати 9-значний ідентифікаційний код учасника (PIC).

Перевірте, чи організація вже зареєстрована, або зареєструйте її.

Надіслати грантову пропозицію

Виберіть тему та перейдіть до розділу служби подання на сторінці теми (переконайтеся, що обрано визначений тип дії, перш ніж почати складати проєкт пропозиції; посилання на систему подання доступне, якщо статус конкурсу «відкрито до подання»).

Пропозиції необхідно подавати в електронному вигляді за допомогою Системи подання на Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії.

Доступ до системи подання надається через сторінку теми на порталі > Розпочати подання.

Пропозиції повинні бути створені та подані контактною особою організації-координатора (існують винятки для деяких програм/типів діяльності, які повністю зосереджені на окремих особах).

Майстер подання пропонує покроковий процес, в якому потрібно буде використовувати онлайн-форми та шаблони, доступні в Системі подання.

Джерела:

Як взяти участь (Портал фінансування та тендерів Європейської комісії)
Онлайн посібник Фінансування та тендерні можливості

На Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії конкурсні оголошення здебільшого розбиті на теми.

Конкурсне оголошення — група відкритих паралельно тем в одній сфері.

Тема — частина конкурсного оголошення з визначеною датою відкриття та закриття. Пропозиції (заявки), подані до теми, будуть оцінюватися разом і конкурувати між собою.

На сторінці пошуку фінансування та тендерів на Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії продемонстровано список відкритих тем; назва конкурсного оголошення, до якого вони належать, відображається на сторінці теми.

Тема вважається відкритою до закінчення кінцевого терміну подання (дедлайн). У кожній темі визначені кінцеві терміни та/або кінцеві дати.

Дедлайн моделі:

Один етап (повна пропозиція до кінцевого терміну);

Два етапи (двоетапна процедура подання: короткий план пропозиції для етапу 1, а потім повна пропозиція, лише якщо запрошено на етап 2);

Багаторазове відсічення (деякі теми постійно відкриті, тому можна подати пропозицію в будь-який час, а кінцеві дати означають, що всі пропозиції, отримані до певної кінцевої дати, будуть оцінені після даного кінцевого терміну).

Типи дій позначають схеми фінансування, тобто конкурси з однаковими характеристиками: сфера політики (обсяг фінансованих заходів), критерії присудження, рівень відшкодування та в деяких випадках форма фінансування (бюджетний грант, одноразовий грант, одиничний грант, премія, закупівлі, боргові та акціонерні кошти тощо).

Типи заходів залежать від кожної програми ЄС.

Існує два основних типи: гранти на дії (для проєктів) та операційні гранти (для підтримки організацій та їх поточних витрат).

Однак особливо великі програми розробили власний набір типів дій, наприклад:

Програма «Горизонт Європа»: дослідження та інновації, інновації, координація та підтримка, докомерційні закупівлі, державні закупівлі інноваційних рішень тощо.

Джерело: онлайн посібник «Можливості фінансування та тендеру», Пошук можливостей фінансування — Знайдіть конкурне оголошення (call)

Ролі розподіляються відповідно до рівня участі в проєкті:

  • основні учасники мають брати участь як бенефіціари або афілійовані особи (колишні пов’язані треті сторони);
  • інші організації можуть брати участь як асоційовані партнери, субпідрядники, треті сторони, які роблять внески в натуральній формі тощо.

Асоційовані партнери та треті сторони, які роблять внески в натуральній формі, не отримують жодної частини коштів гранту, тому їм доведеться організувати інші джерела фінансування (нести власні витрати, внутрішній перерозподіл фінансування всередині консорціуму, знайти інвесторів тощо).

Субпідряд, як правило, має становити обмежену частину проєкту і потребує обґрунтування. Завдання НЕ можуть передаватися субпідрядниками всередині консорціуму (між Бенефіціарами або Афілійованими особами).

Координатор відповідає за управління проєктом, подання звітів і результатів, а також виступає посередником у всіх контактах з Грантовим органом ЄС.

Інші бенефіціари повинні реалізувати свою частину проєкту та сприяти управлінню грантом (підготовка гранту, звітність тощо).

Джерело: онлайн посібник «Можливості фінансування та тендеру», Подайте заявку з партнерами або індивідуально

EU Login забезпечує єдиний вхід до великої кількості послуг та інструментів, доступних на Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії.

Створення облікового запису EU Login:

1.Перейдіть на сторінку реєстрації на Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії та введіть:

  • ваше ім'я, прізвище та адресу електронної пошти
  • відображений код безпеки.

2.Виберіть Створити обліковий запис

На вказану адресу буде надіслано електронний лист з посиланням, за яким потрібно завершити реєстрацію.

3.Натисніть на посиланні, після чого буде запропоновано вибрати та підтвердити пароль.

4.Поверніться на головну сторінку Порталу фінансування та тендерів Європейської комісії.

5.Натисніть «Увійти» та увійдіть, використовуючи зареєстровану адресу електронної пошти (ім’я користувача) і пароль.

Обліковий запис EU Login надає лише загальний доступ до My Area, але він ще НЕ надає доступ до даних проєкту/контракту Вашої організації. Цей доступ залежить від Ваших ролей і прав доступу.

Джерело: онлайн посібник «Можливості фінансування та тендеру», EU Login

Перш ніж подавати заявку, всі учасники, залучені до пропозиції, повинні бути зареєстровані в Реєстрі учасників Порталу фінансування та тендерів Європейської комісії та мати 9-значний ідентифікаційний код учасника (PIC) — для використання у онлайн-формі заявки та подальшому листуванні зі службами ЄС.

Для реєстрації організації потрібно буде надати базову адміністративну та юридичну інформацію, окрім контактних даних.

Важливо: оскільки заявлену інформацію буде перевірено з підтверджуючими документами пізніше, корисно мати відповідні документи під рукою, під час та після завершення реєстрації.

Щоб уникнути створення дублікатів PIC, необхідно спочатку перевірити, чи організація (або інший відділ) уже зареєстрована на Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії:

Перейти до розділу «Як взяти участь» > «Реєстрація учасників» > «Пошук PIC» > «Пошук PIC » і ввести дані організації (бажано перевірити всі варіанти назви організації).

Якщо PIC не зареєстровано:

Перейти до розділу Як взяти участь > Реєстрація учасників > Зареєструйте організацію .

Майстер реєстрації пропонує покроковий процес. Детальні пояснення реєстрації доступні за посиланням: IT How To.

Новостворений PIC буде тимчасовим (заявлений/недійсний статус), доки він не буде офіційно підтверджений на наступному етапі (процес перевірки).

Процес реєстрації можна не завершувати за один сеанс: введену інформацію можна зберегти та продовжити процес пізніше. Щоб відновити реєстрацію, перейти до Мої організації > Продовжити реєстрацію .

Незавершені проєкти реєстрації автоматично видаляються через рік.

Якщо новий PIC створено помилково див.Оновлення даних .

Джерело: онлайн посібник «Можливості фінансування та тендеру», Реєстрація та підтвердження вашої організації

До процесу подання: пошук теми > пошук партнерів > планування роботи та бюджету.

Електронне подання пропозицій:

Отримайте обліковий запис EU Login > Отримайте PIC-номер (Реєстр учасників) > Запустіть майстер подання > Попередньо зареєструйте свій проєкт пропозиції > Список учасників, контактних осіб > Заповніть адміністративні форми (частина A); Завантажте технічний опис (частина Б) > Надішліть пропозицію > Підтвердження отримання

Пропозиції подаються за допомогою форм заявок, доступних у Системі подання.

Форма заявки складається з двох частин, частин A та Б:

Частина A (адміністративна частина заявки): містить структуровані адміністративні форми з даними про учасників, юридичні декларації та контактних осіб (отримані з екранів системи подання); може включати деякі запитання щодо програми; створюється під час введення даних у Систему подання.

Частина Б (змістовна частина заявки): технічний опис проєкту із запланованими заходами, робочими пакетами, витратами тощо (необхідно завантажити у форматі PDF); потрібно підготувати заздалегідь (за шаблоном, завантаженим із системи; НЕ використовуйте стандартний шаблон зі сторінки Тема (Topic page)); також включає додатки та супровідні документи, якщо це вимагається умовами конкурсу (детальна бюджетна таблиця, декларації національних органів влади, резюме, річні звіти про діяльність тощо).

Джерело: онлайн посібник «Можливості фінансування та тендеру», Подати пропозицію — Система електронного подання

При роботі з термінологією використано:

«Глосарій Horizon Europe», підготовлено групою експертів Воронич А., Кульчицький І., Лазько Г., Никируй Л., Симочко Т.

Не знайшли потрібної відповіді?
Поставте запитання