Тема 1 - Підтримка мульти програм - схеми якості профспілки або достоїнства сільськогосподарської продукції Союзу

Переклад здійснено в тому числі машинними засобами.

Основна інформація

Назва мовою оригіналу

Topic 1 - Support for multi programmes – Union quality schemes OR merits of Union agricultural products

Програма

Просування сільськогосподарської продукції (AGRIP)

Напрямок

Agrip Project Grants

Ідентифікатор

AGRIP-MULTI-2023-IM

Статус

Заплановано

Ідентифікатор запиту

AGRIP-MULTI-2023

Модель терміну виконання

Один етап

Дата відкриття

2 лютого 2023

Термін виконання

20 квітня 2023 р. 20:00

Тип

Грант

Період програми

2021 - 2027

Обсяг:

- Для програм надання інформації та просування, спрямованих на підвищення обізнаності та визнання схем якості Союзу, згаданих у статті 5 (4) (a) та (c) Регламенту (ЄС) № 1144/2014:

Мета - підвищити обізнаність та визнання схем якості Союзу, а саме:

(a) Схеми якості: захищене позначення походження (PDO), захищені географічні індикації (PGI), традиційна гарантована спеціальність (TSG) та додаткові умови якості;

(b) Логотип для якісних сільськогосподарських продуктів, характерних для самих зовнішніх регіонів Союзу.

Одним із очікуваних результатів є підвищення рівня визнання логотипу, пов'язаних із схемами якості Союзу європейськими споживачами, та збільшення знань про інформацію, яку мають на меті якості. Згідно з спеціальним євробарометром 520, лише 16% споживачів європейців визнають логотипи продуктів, які користуються захищеним позначенням походження (PDO), 22% визнають захищену географічну індикації (PGI), а 16% визнають традиційну спеціальність (TSG ), це основні схеми якості Союзу.

Очікуваний остаточний вплив полягає у підвищенні обізнаності про схему якості Союзу та підвищення конкурентоспроможності та споживання профспілкових агропродовольчих товарів, зареєстрованих за схемою якості Союзу, підвищення їхнього профілю та збільшення їхньої частки ринку.

- Для програм надання інформації та просування, що висвітлюють конкретні особливості сільськогосподарських методів у Союзі та характеристики агропродовольчих продуктів ЄС та схем якості, згаданих у статті 5 (4) (d) регулювання (ЄС) № 1144/2014.

Мета полягає в тому, щоб виділити щонайменше одну з специфічних особливостей методів виробництва сільського господарства в Союзі, особливо з точки зору безпеки харчових продуктів, відстеження, автентичності, маркування, аспектів харчування та здоров'я, добробуту тварин, поваги до навколишнього середовища та стійкості (включаючи клімат Такі переваги, як зменшення викидів парникових газів та/або збільшення видалення вуглецю) та характеристики сільськогосподарських та харчових продуктів, особливо з точки зору їх якості, смаку, різноманітності чи традицій.

Очікуваний вплив полягає у підвищенні обізнаності споживачів достоїнства сільськогосподарської продукції профспілки та підвищення конкурентоспроможності та споживання зацікавлених агропродовольчих продуктів Союзу, підвищення їх профілю та збільшення їхньої частки ринку.

1. Країни, що мають право на участь: як описано в Дзвінок документа .

2. Умови придатності та прийнятності: як описано в Дзвінок документа .

Обмеження та макет сторінки пропозиції: Будь ласка, зверніться до стандартного шаблону пропозиції.

3. Оцінка

Критерії оцінювання, оцінка, поріг та процес описані в Дзвінок документа .

4. Орієнтовний графік оцінювання та договору надання: як описано в Дзвінок документа .

5. Шаблони пропозицій, керівництво та договори про грантові договори (MGA):
Дзвінок документа
Путівник програми
Моно/мультифенефіціарна договір про гранти

За допомогою, пов’язаної з цим закликати , будь ласка зв'яжіться REA-AGRI-GRANTS@ec.europa.eu

Фінансування та Tenders Portal FAQ - подання пропозицій.

Це довідка - Зверніться до IT HelpDesk, такі як забуті паролі, права доступу та ролі, технічні аспекти подання пропозицій тощо.

Інтернет -посібник -Крок за кроковим онлайн-посібником через портальні процеси від підготовки та оцінки пропозицій до звітності про ваш поточний проект. Дійсна для всіх програм 2021-2027 років.

Система подання планується відкрити 2 лютого 2023 року.

agriculture, campaigns, awareness, opportunities, food, agriculture events, activities, agriculture portal, quality schemes, multi programmes, promoting agriculture, marketing, agriculture funding opportunities, organic, promotion, agriculture new markets, agri-food, co-funding, products, PR, information, agriculture funding agencies, proposals, third countries, agriculture loans Europe, how to apply for EU funding agriculture, agriculture export, agriculture funding, funding, agriculture promotion, Food export, marketing agriculture, programmes, export of agricultural products, agri portal, internal market, agricultural products marketing, current events in agriculture, partner, partners, export promotion in agriculture, agricultural products export, EU funding agriculture, agricultural exports, MULTI-2023

Знайшли неточність або помилку в перекладі?
Повідомте нам